Charubala Harde

CRC Academy  मुळे माझ्या अभ्यासात अनुशासन आले व माझे विचार सकारात्मक होऊन माझ्या अभ्यासाला बळ मिळाले आणि नितीन सरांनच्या मार्गदर्शनाने व प्रेरणेने स्पर्धा परीक्षा पास करणे सोपे होऊन परीक्षेची भीती नाहीशी झाली.